Samen met u willen we prachtige producten maken!

Vitelco Leather staat voor mooi kalfsleer waarmee u prachtige producten kunt maken. Vitelco Leather is 100% eigen kalfsleer, 100% controleerbaar en traceerbaar, 100% hoogwaardige kwaliteit en altijd maatwerk.

We bieden een scala aan opties en combinaties van recepturen. Als klant heeft u hier natuurlijk zelf inspraak in. We nodigen u ook graag uit om mee te kijken in onze looierij.

Onze garanties

  • Grote selectie mogelijkheden

  • Continue beschikbaarheid

  • Consistente kwaliteit

  • Traceer-
    baarheid

  • Geïntegreerde keten

Traceerbaarheid

Dankzij onze rol van ketenregisseur weten we exact waar onze kalfshuiden vandaan komen. Iedere huid is helemaal terug te traceren naar het individuele kalf. Van iedere huid kunnen we bij Vitelco Leather zelfs aangeven in welke stal het kalf heeft gestaan, wat de voeding was en in welke vrachtwagen het kalf is vervoerd.

Dit geeft u garanties over de herkomst en het geeft ons de mogelijkheid om de omstandigheden voor de dieren en de kwaliteit van hun huiden nog verder te verbeteren.

Meer over traceerbaarheid »

Duurzame keten

We zijn trots op de constant hoge kwaliteit die Vitelco Leather u kan leveren. We kunnen u gegarandeerd topklasse kalfsleer bieden, omdat we actief de hele keten beheersen.

Bij de productie van ons kalfsleer gaat het altijd om huiden van onze eigen kalveren. Dit zijn kalveren uit onze houderijen, die we zelf vervoeren en slachten in onze slachterij. Hierdoor kunnen we continu de kwaliteit en de processen controleren en waarborgen. We staan hiermee ook garant voor een duurzaam proces met oog voor het milieu en het welzijn van de dieren.

Meer over duurzaamheid »

Uit eigen looierij

Al het kalfsleer en bewerkte kalfshuiden komen uit onze eigen looierij. We dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de huiden en het leer. Hierdoor kunnen we u ook absolute garanties bieden.

Omdat we snel schakelen tussen onze slachterij en onze looierij, en door de beperkte afstanden, kunnen we de stap van zouten en ontzouten overslaan. Dit is kostenbesparend en beter voor het milieu.