Duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij werken volgens een strak geregisseerd en gecontroleerd proces, waarbij aandacht voor u als klant, de leveranciers, duurzaamheid en zeker ook de dieren centraal staat.

Bij Vitelco Leather zorgen we voor een volledig transparante en zo duurzaam mogelijke productie. Iedere huid is helemaal terug te traceren naar het individuele kalf. Van iedere huid weet u exact tot welke houderij deze is terug te leiden, wat de leefomstandigheden van het kalf waren, welke voeding het heeft gekregen, hoe het kalf is vervoerd en wanneer en waar het is geslacht.

Onze duurzame keten

  • Inkoop

  • Houderij

  • Voeding

  • Transport

  • Slachterij

  • Koeling

  • Looierij

  • Verkoop

Inkoop

Een topproduct start met de beste ingrediënten. We besteden daarom veel zorg en aandacht aan de selectie en inkoop van jonge kalveren bij melkveehouderijen.

Houderij

De kalverhouders waar wij mee werken dragen uiterste zorg voor een goede en vakkundige huisvesting (in groepen) en verzorging van de dieren. Onze specialisten onderhouden nauwe contacten met de kalverhouders, ook waar het gaat om de verzorging van de huid.

Voeding

Onze specialisten begeleiden de houderijen ook op het gebied van voeding. We zorgen daarmee voor kwaliteitsvoeding die goed is voor de dieren.

Transport

Tijdens het transport van de kalveren besteden we aandacht aan het dierwelzijn en aan de bescherming van hun huid. We zorgen ervoor dat de dieren met zorg en aandacht worden vervoerd.

Slachterij

We hebben een eigen professionele slachterij speciaal voor kalveren. Alle kalfshuiden en kalfsleerproducten die wij leveren komen van kalveren die we zelf op een respectvolle manier slachten. Tijdens de slacht hebben onze medewerkers veel aandacht voor de huiden.

Koeling

PALI Group beschikt over een eigen koeling waar we de verse huiden direct kunnen onderbrengen totdat we ze naar onze looierij brengen.

Looierij

Vanuit de koeling gaan de verse huiden direct naar onze looierij. Daar verwerken we de huiden helemaal naar de wensen van onze opdrachtgevers tot prachtige kalfsleerproducten of halffabricaten.

Verkoop

Eigenlijk begint onze verkoop al helemaal in het begin van de keten. Als wij weten welke eindproducten u wenst, kunnen we hierop sturen vanaf de inkoop en houderijen tot uiteindelijk de bewerking in de looierij.